การประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 11/2566
โพสเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ครั้งที่ 11/2566 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการและการบริหารงานที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4