การอบรมหลักสูตรบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดอำเภอเชียงของและอำเภอขุนตาล
โพสเมื่อ 12 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย ดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดอำเภอเชียงของและอำเภอขุนตาล

วันที่ 11 พฤษภาคม   2566  ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต 4