การอบรมหลักสูตรบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดอำเภอพญาเม็งรายและอำเภอเวียงแก่น
โพสเมื่อ 12 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการอบรมหลักสูตรบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดอำเภอพญาเม็งรายและอำเภอเวียงแก่น

โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย ดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายชรินทร์  คำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาดควัน และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร

วันที่ 12 พฤษภาคม   2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต 4