กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนต้นแบบหลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียนบูรณาการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ 28 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานเปิดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนต้นแบบหลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียนบูรณาการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมี ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง นายโย  ใจวงศ์ นางสาวประภัสสร  ฟ้งช้า ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี​ ดร.ดารณีย์​ พยัคฆ์กุล​ อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ​ เป็นนักวิจัยโครงการเข้าร่วมสังเกตการณ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเรียนต้นแบบโรงเรียนชุมขนบ้านต้าตลาด อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย