ลงพื้นที่ติดตาม ดูแลนักเรียนผู้ได้รัการเสนอชื่อเป็นผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา (ม.ท.ศ) จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกกิ่งกาชาดอำเภอเทิง ลงพื้นที่ติดตาม ดูแลนักเรียนผู้ได้รัการเสนอชื่อเป็นผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา (ม.ท.ศ) จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖