จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบุญนาค ร่วมดำเนินการ SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมดอกบุญนาค โรงเรียนบ้านบุญนาค ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย