การประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
โพสเมื่อ 31 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพป.เชียงราย เขต 4