แนะนำครูอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกันต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
โพสเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค และนางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุ ครู หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำ Mrs.Marinne Peace Corps Volunteer จาก Peace Corps Thailand เข้าแนะนำตัวต่อ นายมรกต อนุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔