ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
โพสเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4