การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2566
โพสเมื่อ 1 มิถุนายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพป.เชียงราย เขต 4