โครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”
โพสเมื่อ 29 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา  สัตตรัตนำพร มอบหมายให้ นายกฤษฏิ์  การะเกตุ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร