จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษา
โพสเมื่อ 27 เมษายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต 4 วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566