การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (อำเภอเวียงแก่น)
โพสเมื่อ 6 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านผาแล และโรงเรียนบ้านทุ่งคำ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย