ผู้บริหารหน่วยงาน
...
นางกัญจนา สัตตรัตนำพร

ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 112

...
นายสมดุลย์ เจริญสุข

รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 113

charoensuk81@gmail.com

...
นายสมพงษ์ บุตรวัน

รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

bootwan3@gmail.com

...
จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 124

wi31saitho@gmail.com