การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 7)
โพสเมื่อ 7 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นายโย  ใจวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 7) วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4