ตรวจเยี่ยมการปฏิบัตงานราชการและการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ 10 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 6  มิถุนายน 2567 นายสมพงษ์  บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พร้อมคณะติดตาม ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) พร้อมทั้งติดตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับนักเรียนให้นักเรียนเรียนรู้จากสภาพจริง  และเป็นการผสานความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน  ชุมชน องค์กรและหน่วยงาน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกัน