แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน
โพสเมื่อ 10 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 2567