จัดทำหลักสูตรการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
โพสเมื่อ 11 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตรัตนำพร ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต ๔

นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการวางแผน จัดทำหลักสูตรการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการบริหารและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔