โครงการสุขาดี มีความสุข
โพสเมื่อ 11 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา  สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4 ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ ๑1 มิถุนายน ๒๕๖7 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพป.เชียงราย เขต 4