การลงทะเบียนผ่าน Platform “หมอพร้อม” ระบบ Digital ID
โพสเมื่อ 11 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านบุญนาค ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หงาว ในการลงทะเบียนผ่าน Platform “หมอพร้อม” ระบบ Digital ID เพื่อเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลและคลีนิค ที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงสาธารณสุข ให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบุญนาค และประชาชนในเขตบริการ ทางโรงเรียนบ้านบุญนาค ขบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หงาว เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้