มอบเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ จัดหาเพื่อเยี่ยมสมาชิก (กรณีดูแลบุตร)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โพสเมื่อ 5 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ดร.กัญจนา  สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ จัดหาเพื่อเยี่ยมสมาชิก (กรณีดูแลบุตร)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นางรวิสุดา ตันนิรัตร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลารวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567