การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ 9 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4