ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โพสเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านบุญนาค ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หงาว ในการตรวจสุขภาพช่องปาก  ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทางโรงเรียนบ้านบุญนาค ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หงาว เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้