การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายศิวกรณ์ คำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแช่ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและกระบวนการการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา