การตรวจเยี่ยมด้วยกระบวนการโค้ชโรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริม และขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปีพ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ได้รับการตรวจเยี่ยมด้วยกระบวนการโค้ชโรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมพงษ์ บุตรวัน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต4 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.ขวัญจิรา จำปา ผอ.โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่คณะครู ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)