ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วยกระบวนการโค้ช โรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.ขวัญจิรา  จำปา ผอ.โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

นางนงคราญ  ชัยพงษ์ นางสาวลักษมณ  มุงเมือง นายสังคม ณ น่าน และนายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วยกระบวนการโค้ช โรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่าย       โรงเรียนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดเชียงราย วันที่ 10 กรกฎาคม  2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย